Ochrana soukromí

Přehled

Sběr osobních údajů primárně provádí autorizovaný prodejce — FastSpring. Osobní údaje odeslané autorizovanému prodejci jsou spravovány prodejcem, jsou využívány pro realizaci prodeje a jejich podmnožina je předána autorovi. Viz FastSpring Privacy Policy.

Autor spravuje osobní údaje výhradně za účelem plnění smluvního vztahu — licencování softwaru a poskytování podpory. Informace na této stránce popisují autorovu politiku ochrany osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

 • Správce: Filip Höfer, Očovská 3705/28, 69501 Hodonín, Česká republika.
 • Účel zpracování: Plnění smluvního vztahu vzniklého na základě koupě softwarových licencí, konkrétně jde o licencování softwarových produktů a související zákaznický servis. Toto zpracování dle zákona o ochraně osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektů údajů.
 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje, jiné.
 • Rozsah zpracování osobních údajů: číslo objednávky, datum objednávky, emailová adresa, preferovaný jazyk, verze produktu, produktová licence.
 • Kategorie subjektů údajů: zákazníci, kteří uzavřou kupní smlouvu na licence softwarových produktů.
 • Správce provádí zpracování automatizovaně prostřednictvím elektronické databáze.
 • Údaje nejsou předávány dalším stranám.
 • Zákazníci mají právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů.
 • Zákazníci mají právo žádat správce o opravu svých osobních údajů.
 • Zákazníci mají právo žádat správce o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které by bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Požadavky ohledně zpracování osobních údajů jsou řešeny v rámci zákaznického servisu — Kontakt.

Zásady uchovávání údajů

Licence, které jsou zastaralé, budou ukončeny. Licence se považuje za zastaralou, pokud jsou splněny obě následující podmínky:
 1. Licencovaný produkt dosáhl konce životnosti (EOL).
 2. Licence je neaktivní více než dva roky.
V takovém případě je naplánováno vymazání licence a souvisejících osobních údajů. Vymazání se provádí pravidelně tak, že zastaralá licence je uložena po dobu nejméně dvou, ale ne více než pěti let od data, kdy uživatel přestal používat daný produkt.

Webové technologie

Tento web používá místní úložiště (local storage) za účelem poskytování obsahu prostřednictvím systému správy obsahu Drupal.