Jak povýšit Chess 2024 na plnou verzi

Tři snadné kroky

  1. Vyplňte svou objednávku prostřednictvím bezpečné platební brány. Cena: 919 Kč | €39.90
  2. Jakmile je platba zpracována, licenční klíč je zobrazen na obrazovce a zaslán na Váš e-mail.
  3. Zkopírujte a vložte licenční klíč do Chess 2024 — tím aktivujete plnou verzi.

Další informace

  • V aplikaci aktivujete plnou verzi prostřenictvím uvítacího dialogu nebo přes nabídku Start > Plná verze...
  • Aktivaci plné verze zkontrolujete přes nabídku Nápověda > O aplikaci Chess 2024...
  • Detailnější vysvětlení najdete v sekci Jak nakupovat.