Chess 2022: Tipy a triky

Chess 2022

Navigační klávesy

Klávesa Funkce
Šipka nahoru Vrátit půltah (Posunout se v Záznamu nahoru)
Šipka dolů Provést půltah (Posunout se v Záznamu dolů)
Page up Vrátit 10 tahů (5 tahů, je-li zobrazena Hlavní varianta)
Page down Provést 10 tahů (5 tahů, je-li zobrazena Hlavní varianta)
Home Vrátit všechny tahy (Přejít na začátek Záznamu)
End Provést všechny tahy (Přejít na konec Záznamu)
Escape Je-li zobrazen dialog: Zavřít dialog
Je-li otevřeno menu: Zavřít menu
V ostatních případech: Obnovit hlavní okno

Rychlé klávesové zkratky

Často používaným položkám menu jsou přiřazeny rychlé klávesové zkratky. Konkrétní zkratka je vždy zobrazena přímo v hlavním menu, a to napravo od dané položky. Například položce Soubor > Otevřít... je přiřazena zkratka Ctrl+O. To znamená, že tento příkaz může být proveden stisknutím a držením Ctrl, následným stiskem O a uvolněním obou kláves.

Chess 2022

Univerzální klávesové zkratky

Univerzální (nebo také mnemotechnické) zkratky jsou přiřazeny všem položkám menu. Příslušná písmena jsou podtržena, když je stisknuta klávesa Alt. Při stisknuté klávese Alt můžete postupně stisknout sekvenci podtržených písmen a otevřít tak příslušnou položku menu. Příklad: Dialog "O aplikaci Chess 2022" může být zobrazen následovně:
  1. Stiskněte a držte klávesu Alt.
  2. Stiskněte a uvolněte klávesu N.
  3. Stiskněte a uvolněte klávesu O.
  4. Uvolněte klávesu Alt.
Chess 2022

Metoda táhni a pusť

Aplikace umožňuje trojí použití metody táhni a pusť:
  • Provedení tahu přesunutím figurky.
  • Otevření souboru jeho přesunutím na okno aplikace.
  • Přesun okna aplikace: Když kliknete na nezakrytou část obrázkového pozadí hlavního okna, kurzor myši se změní na čtyři šipky. Při stisknutém tlačítku myši můžete okno aplikace přesouvat dle potřeby.
Chess 2022

Editační režim

Umístěte pěšce do první nebo poslední řady a následně zvolte, na jakou figurku má být povýšen. Pomocí této techniky můžete sestavit pozici s několika dámami / věžemi / apod.


Zavírání dialogových oken

  • Stiskněte Enter nebo mezerník pro stlačení zvýrazněného tlačítka — typicky OK.
  • Stiskněte Escape nebo klikněte vně dialogu pro jeho zavření bez potvrzení — ekvivalent stisknutí tlačítka Zrušit.