Produkty: Společné vlastnosti

Společné funkce portfolia šachového software:

Hra proti počítači

Intuitivní ovládání. Stáhněte program a hned hrajte bez složitého nastavování.

Úrovně začátečník až velmistr

Výběr z řady úrovní obtížnosti.

Vícevláknová umělá inteligence

Umělá inteligence využívá všechna jádra procesoru, což výrazně zkracuje čas, který je potřeba k výpočtu tahu. Uživatelské rozhraní navíc není těmito výpočty blokováno, uživatel může během výpočtu využívat ostatní funkce aplikace. Tato vlastnost může být užitečná zejména při nejvyšších stupních obtížnosti. Při většině úrovní obtížnosti zabere výpočet tahu na moderním počítači jen zlomek vteřiny..

Vizuální styly, zvuky

Software nabízí výběr vizuálních stylů pro šachovnici, šachové figurky. Pozadí ve vysokém rozlišení a volitelné zvuky pomáhají vytvořit herní atmosféru.

Záznam tahů

Je možné vracet tahy a posouvat se vpřed během celé hry ve stylu prohlížeče.

Ohodnocení pozic

Ohodnodnocení aktuální pozice je zobrazováno jako vedlejší produkt výpočtů tahů. Ohodnocení je v jednotkách centipěšců (1 pěšec = 100 bodů).

Zvýraznění tahů

Volitelně lze zvýraznit poslední tah, počítaný tah a možné další tahy.

Automatické ukládání a načítání partie

Hra se automaticky ukládá při ukončení programu. Když program znovu spustíte, můžete okamžitě pokračovat tam, kde jste přestali.

Ukládání a načítání her ve formátu PGN a FEN

Podpora PGN (Portable Game Notation) a FEN (Forsyth–Edwards Notation) pro ukládání a načítání Vašich partií. PGN soubory jsou běžně dostupné na Internetu a jsou kompatibilní s jinými šachovými programy. Partie šachových mistrů si můžete stáhnout z mnoha stránek.

Trenér

Možnost nechat počítač analyzovat jakoukoli platnou šachovou pozici a navrhnout nejlepší tah. Vybraná pozice je během výpočtu rovněž číselně ohodnocena.

Chytré zobrazení vyhozených figurek

Možnost zobrazení zajatých kamenů pod šachovnicí. Kameny jsou setříděny podle hodnoty, takže je snadno vidět, zda má některá strana materiální výhodu. Zajatí pěšci jsou zobrazováni pod svými startovními sloupci. Ostatní zajaté kameny jsou seřazeny podle hodnosti a startovního sloupce.

Editor šachovnice

Editační režim dovoluje libovolné přesuny kamenů po šachovnici, ven ze šachovnice a zpět. Lze nastavit stranu, která bude po editaci na řadě a číslo tahu. Stavový řádek indikuje, jestli pozice je nebo není legální a proč. Výslednou pozici je možné uložit, analyzovat a hrát.

Hlavní varianta

Je-li zvolena tato možnost, počítač zobrazuje předpokládanou posloupnost příštích tahů. Tyto tahy jsou živě aktualizovány během výpočtu počítače. Délka sekvence záleží na zvoleném stupni obtížnosti.

Hra na čas

Lze nastavit čas na hru a bonus za tah. Vyhrajte matem nebo tím, že oponentovi dojde čas. Hru na čas můžete uložit do souboru stejným způsobem jako běžnou hru. Když ji později otevřete, časomíra bude ve stejném stavu jako při uložení - informace o času se ukládají a načítají spolu s tahy.  Časomíra je také správně nastavována při procházení historie.

Flexibilní nastavení stran

Hra dvou hráčů na jednom PC, hra počítače proti počítači. Možnost výměny stran během hry.

Vrácení tahu počítače a náhrada jiným

Prozkoumejte různé varianty, kdykoli Vás zajímá, jak by se partie vyvíjela, kdyby počítač zahrál jinak.

Jazyková lokalizace

Během instalace aplikace zvolte mezi češtinou, angličtnou, němčinou a francouzštinou. Pro změnu jazyka při zachování ostatních nastavení spusťte instalátor znovu.