Ukončené produkty

Tyto produkty již nelze zakoupit. Jejich podpora je ukončena po datu konce životnosti (EOL).
Produkt Konec životnosti Podpůrné zdroje
Checkers 1 Listopad 2022 Pravidla anglické dámy
Chess 2012 Srpen 2019 -