Chess 2013: Získání plné verze

Tři snadné kroky

  1. Vyplňte svou objednávku prostřednictvím bezpečné platební brány.
  2. Jakmile je platba zpracována, licenční klíč je zobrazen na obrazovce a zaslán na Váš e-mail.
  3. Zkopírujte a vložte licenční klíč do Chess 2013 — tím aktivujete plnou verzi.

Další informace

  • V aplikaci aktivujete plnou verzi prostřenictvím uvítacího dialogu nebo přes nabídku Start > Povýšit na plnou verzi...
  • Aktivaci plné verze zkontrolujete přes nabídku Nápověda > O programu...
  • Detailnější vysvětlení najdete v sekci Jak nakupovat.