languages CS

Informace o zpracování osobních údajů

 • Správce: Filip Höfer, Očovská 3705/28, 69501 Hodonín, Česká republika.
 • Účel zpracování: Plnění smluvního vztahu vzniklého na základě koupě softwarových licencí, konkrétně jde o licencování softwarových produktů a související zákaznický servis. Toto zpracování dle zákona o ochraně osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektů údajů.
 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů: adresní a identifikační údaje, popisné údaje, jiné.
 • Rozsah zpracování osobních údajů: číslo objednávky, datum objednávky, emailová adresa, preferovaný jazyk, verze produktu, produktová licence.
 • Kategorie subjektů údajů: zákazníci, kteří uzavřou kupní smlouvu na licence softwarových produktů.
 • Doba uchování osobních údajů: Po dobu platnosti softwarových licencí. U časově neomezených licencí správce ukončí platnost těch licencí, které jsou déle než dva roky neaktivní. V takovém případě jsou odstraněny i příslušné osobní údaje.
 • Správce provádí zpracování automatizovaně prostřednictvím elektronické databáze.
 • Údaje nejsou předávány dalším stranám.
 • Zákazníci mají právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů.
 • Zákazníci mají právo žádat správce o opravu svých osobních údajů.
 • Zákazníci mají právo žádat správce o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které by bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Požadavky ohledně zpracování osobních údajů jsou řešeny v rámci zákaznického servisu - Kontakt.


NAČÍTÁNÍ...