languages CS

Chess 2022: Manuál

Rychlý start

 • Začněte hru: Zvolte Start - Hra proti počítači. Menu Start je v levém horním rohu okna aplikace.
 • Provádějte tahy: Klikněte na figurku, kterou chcete táhnout, a pak na cílové pole. Alternativou je metoda táhni&pusť.
 • Stav aplikace je zobrazen v levém dolním rohu okna.

Ovládání aplikace

Zvolte některý z černých kruhů pro zobrazení příslušné části dokumentace:

Chess 2022 - Hlavní obrazovka
1a

Menu Start

 • Plná verze...** - Zobrazí dialog Koupě plné verze. Tento dialog má tři tlačítka:
  • Koupit plnou verzi - Otevře webovou stránku, na které je uvedena cena licence a která umožňuje zakoupit licenční klíč online. Licenční klíč je ihned po zaplacení zobrazen uživateli a doručen na jeho email.
  • Aktivovat plnou verzi - Otevře okno, do kterého lze zadat zakoupený licenční klíč. Aplikace bude povýšena na plnou verzi, jakmile bude zadán platný licenční klíč.
  • Zpět do hry - Zavře dialog.
 • Odveta - Začne hru se stejným nastavením jako v minulé hře a vymění strany. Tato volba je k dispozici pouze na konci hry nebo pokud probíhá nějaká hra.
 • Hra proti počítači - Začne novou hru proti počítači, bez časového omezení.
 • Hra proti počítači, na čas - Začne novou hru proti počítači, a to s dříve nastaveným (popř. výchozím) časovým limitem. Ve hrách na čas mají obě strany svůj časový limit na celou hru a případně též časový bonus na každý tah.
 • Hra dvou hráčů - Začne novou hru dvou hráčů na jednom PC, bez časového omezení.
 • Hra dvou hráčů, na čas - Začne novou hru dvou hráčů na jednom PC, a to s dříve nastaveným (popř. výchozím) časovým limitem. Ve hrách na čas mají obě strany svůj časový limit na celou hru a případně též časový bonus na každý tah.
 • Utkání trenér - počítač - Začne novou hru mezi dvěmi umělými inteligencemi. Trenér ovládá stranu, která hraje od spodního okraje šachovnice. Počítač ovládá stranu, která hraje od horního okraje šachovnice. Jejich parametry se nastavují v menu Úroveň.
 • Utkání trenér - počítač, na čas - Jako výše, ale s dříve nastaveným (popř. výchozím) časovým limitem. Ve hrách na čas mají obě strany svůj časový limit na celou hru a případně též časový bonus na každý tah.
 • Hra s vlastním nastavením... - Otevře dialog Nová hra, který umožňuje zadání vlastních parametrů partie. Má tři sekce:
  • Nastavení stran - Tato sekce nabízí volbu mezi hrou jednoho hráče, dvou hráčů (na jednom počítači) a hrou trenéra proti počítači.
  • Perspektiva - Volba barvy, která bude blíže uživateli (bude začínat na spodním okraji šachovnice/okna) a nastavuje, kdo bude tuto barvu ovládat.
  • Časomíra - Nastavuje, zda bude pro partii nastaven časový limit. Umožňuje nastavení limitu na celou hru a bonusu za tah.
 • Konec - Ukončí aplikaci. Záznam je vždy zachován (automatické uložení a načtení partie).

 


**Zobrazuje se pouze ve verzi zdarma.

1b

Menu Soubor

 • Otevřít... - Načte hru ze souboru. Výběr souboru je realizován standardním dialogem operačního systému. Aplikace podporuje formát Portable Game Notation (PGN) a také Forsyth–Edwards Notation (FEN). Tyto formáty jsou kompatibilní s mnoha dalšími šachovými programy a hry v těchto formátech jsou běžně dostupné na Internetu. Aplikace umí otevírat PGN soubory obsahující více her. V takovém případě je zobrazen dialog Vyberte partii.
 • Uložit* - Uloží partii do souboru, který byl naposledy otevřen (pokud to nebyl soubor obsahující více partií) nebo zapsán.
 • Uložit jako...* - Umožňuje uživateli zvolit soubor, do kterého se má partie uložit. Do jednoho souboru bude vždy zapsána jedna partie. Pokud zvolený soubor již existuje, bude přepsán.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

1c

Menu Partie

 • Pohled bílého - Orientuje šachovnici tak, aby bylo pole a1 v levém dolním rohu.
 • Pohled černého - Orientuje šachovnici tak, aby bylo pole a1 v pravém horním rohu
 • Bílý - Volí, kdo bude ovládat bílé kameny. Volba položky resetuje čas tahu.
 • Černý - Volí, kdo bude ovládat černé kameny. Volba položky resetuje čas tahu.
 • Výměna stran - Otočí šachovnici o 180 stupňů a hráči si vymění barvy.
1d

Menu Úroveň

Úroveň se nastavuje zvlášť pro Počítač (tj. Váš herní oponent) a pro Trenéra. Úroveň pro Počítač se používá pro umělou inteligenci, která začíná hru na horní části šachovnice. Trenér je umělá inteligence, která začíná hru na spodní části šachovnice a poskytuje funkci "Analyzovat pozici a poradit tah" pro kteroukoli stranu, viz menu Trenér.

 • Náhodné tahy - nejnižší obtížnost, vybírá náhodné legální tahy.
 • Začátečník - ELO cca 500.
 • Nováček - ELO cca 700.
 • Rekreační hráč - ELO cca 900.
 • Hobby hráč* - ELO cca 1000.
 • Šachový nadšenec* - ELO cca 1100.
 • Pokročilý* - ELO cca 1200.
 • Zkušený hráč* - ELO cca 1300.
 • Klubový hráč* - ELO cca 1500.
 • Turnajový hráč* - ELO cca 1700.
 • Expert* - ELO cca 1900.
 • Vícemistr* - ELO cca 2100.
 • Mistr* - ELO cca 2300.
 • Velmistr* - nejvyšší obtížnost, ELO cca 2500.
 • Externí UCI engine...* - otevře dialog, který umožňuje konfiguraci externího engine. Lze nastavit hloubku a délku výpočtu.

 


*Nastavení dostupné pouze v plné verzi.

1e

Menu Trenér

 • Ukázat pole kontrolovaná bílým - Na šachovnici zvýrazní pole kontrolovaná bílým. Počet takových polí je zobrazen ve stavovém řádku.
 • Ukázat pole kontrolovaná černým - Na šachovnici zvýrazní pole kontrolovaná černým. Počet takových polí je zobrazen ve stavovém řádku.
 • Analyzovat pozici a poradit tah* - Zahájí výpočet nejlepšího tahu pro aktuální pozici. Kvalita výsledku závisí na úrovni přiřazené Trenérovi, viz menu Úroveň. Jakmile je výpočet dokončen, výsledek je zobrazen ve stavovém řádku a graficky znázorněn na šachovnici. Panely Ohodnocení a Hlavní varianta jsou také patřičně aktualizovány.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

1f

Menu Zobrazení

 • Figurky - Vizuální styly.
 • Deska - Vizuální styly.
 • Průhledné pozadí - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, okno aplikace má průhledné pozadí. V opačném případě je pozadí šedé, což může zlepšit čitelnost textu.
 • Mírné tempo hry - Pokud je tato možnost zaškrtnuta, umělá inteligence po každém tahu čeká asi vteřinu, než začne počítat další tah.
 • Animované tahy - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, tahy jsou animovány.
 • Zvuky - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, je hra ozvučena.
 • Zvýraznění posledního tahu - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, je zvýrazněno výchozí a cílové pole posledního tahu.
 • Zvýraznění možných tahů - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, jsou zvýrazněny možné tahy vždy, když uživatel klikne na figurku.
 • Zvýraznění počítaného tahu - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, je zvýrazněn průběžně nejlepší tah během výpočtů. Tato funkce poskytuje grafické znázornění procesu výběru tahu.
 • Obnovit - Překreslí šachovnici a stavový řádek.
 • Počet možných tahů - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, hláška ve stavovém řádku bude obsahovat počet možných tahů pro aktuální pozici.
 • Hlavní varianta* - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, zobrazí se Hlavní varianta.
 • Vyhozené figurky* - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, zobrazí se Vyhozené figurky.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

1g

Menu Úpravy

 • Kopírovat FEN do schránky* - Vloží FEN reprezentaci aktuální pozice do schránky Windows.
 • Vložit FEN ze schránky* - Nahraje pozici ze schránky Windows.
 • Smazat pozici a zkrátit záznam* - Vymaže z panelu Záznam aktuální pozici a všechny následující tahy. Toto může být užitečné před uložením hry, pokud je žádoucí vynechat některé tahy na konci partie.
 • Editační režim* - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, pak aplikace vstoupí do editačního režimu. V tomto režimu je možné kameny libovolně přesouvat po desce, ven ze šachovnice a zpět. Pro přesun kamenů ven ze šachovnice nebo zpět použijte panel Vyhozené figurky. Umístěním pěšců do první nebo osmé řady je povýšíte. Hra je pozastavena, ale je možné pozici analyzovat pomocí funkcí z menu Trenér.
 • Editovat od prázdné desky* - Vyprázdní šachovnici a zapne editační režim.
 • Editovat od základního rozestavení* - Provede základní rozestavení a zapne editační režim.
 • Aktivní strana...* - Otevře dialog, ve kterém lze nastavit číslo tahu a barvu, která je na tahu.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

1h

Menu Nápověda

 • Manuál... - Otevře tuto stránku.
 • Pravidla hry... - Otevře stránku Pravidla šachu.
 • Novinky... - Otevře stránku Novinky.
 • Produkty a ceny... - Otevře stránku Produkty.
 • O aplikaci Chess 2022... - Zobrazí dialog obsahující informace o verzi programu, autorských právech a licenční ujednání (End User License Agreement, EULA).
 • Automatické aktualizace* - Je-li tato položka zaškrtnuta, aplikace automaticky stahuje své nové verze. Jakmile je aktualizace připravena k instalaci, uživatel je dotázán, zda má instalace proběhnout ihned nebo později.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

2

2. Šachovnice

Tato část okna aplikace zobrazuje šachovou pozici a umožňuje hráči provádět tahy. Klikněte na kámen (figurku), kterou chcete táhnout a pak na pole, kam se má přemístit. Můžete také použít metodu táhni&pusť. Pokud se zadaný tah neprovede, důvod se zobrazí ve stavovém řádku.

Na tomto konkrétním snímku obrazovky uživatel vyvolal funkci Ukázat pole kontrolovaná bílým - proto je příslušných 27 polí zvýrazněno.

3

3. Záznam

Tento panel zobrazuje historii tahů pro aktuální partii. Tahy jsou zapsány v algebraické šachové notaci. Historie se dá procházet, jednoduše klikněte na tah na seznamu a vybraná pozice se zobrazí na šachovnici. Vybranou pozici je možné hrát: jestliže je na tahu hráč, lze jednoduše provést tah obvyklým způsobem; jestliže je na tahu počítač, pak lze vyvolat pokračování hry pomocí tlačítka Pokračuj odsud. Procházení historie je možné i během výpočtů tahů, hra se vrátí do pozice, pro kterou se tah počítá, jakmile je výpočet hotov.

4

4. Navigační tlačítka

 • Zpět - Návrat k předchozí pozici.
 • Vpřed - Posun k následující pozici.
 • Pokračuj odsud - Počítač/trenér bude pokračovat od aktuální pozice. Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, když je na tahu počítač nebo trenér a výpočet není spuštěn.
5

5. Časomíra

Ve hrách bez časového limitu se zobrazuje doba, která uběhla od posledního tahu. Ve hrách na čas ukazuje, kolik času hráčům zbývá.

6

6. Hlavní varianta*

Tento panel zobrazuje očekávánou posloupnost následujících tahů. Délka sekvence záleží na zvoleném stupni obtížnosti - viz menu Úroveň. Tento panel lze zobrazit nebo schovat pomocí menu Zobrazení.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

7

7. Ohodnocení

Počítač zobrazuje ohodnocení aktuální pozice jako vedlejší produkt výpočtů tahů. Ohodnocení je v jednotkách centipěšců (1 pěšec = 100 bodů). Panel ukazuje ohodnocení tahů, které počítač zahrnul mezi vhodné kandidáty. Hodnoty mohou být použity k posouzení stavu hry. Kladná čísla ukazují výhodu bílého, záporná čísla znamenají výhodu černého.

8

8. Výpočet

Tato oblast ukazuje postup výpočtu a umožňuje jeho zastavení pomocí tlačítka Stop. Zastavený výpočet může být znovu spuštěn pomocí tlačítka Pokračuj odsud.

9

9. Vyhozené figurky*

Tento panel zobrazuje kameny, které byly během hry zajaty. Vyhozené figurky lze zobrazit nebo schovat pomocí menu Zobrazení.

Kameny jsou setříděny podle hodnoty, takže je snadno vidět, zda má některá strana materiální výhodu. Zajatí pěšci jsou zobrazováni pod svými startovními sloupci. Ostatní zajaté kameny jsou seřazeny podle hodnosti a startovního sloupce.

Je-li zapnuto zvýraznění posledního tahu - viz menu Zobrazení - a došlo k zajetí kamene, je právě zajatý kámen rovněž zvýrazněn na tomto panelu.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

10

10. Stavový řádek

Tato oblast zobrazuje stav aplikace a odpovědi na akce uživatele.

Na tomto konkrétním snímku obrazovky uživatel vyvolal funkci Ukázat pole kontrolovaná bílým - proto je zobrazena patřičná hláška.NAČÍTÁNÍ...