languages CS

Chess 2020 - Nápověda

Rychlý start

 • Začněte hru: Zvolte Start - Nová hra proti počítači. Menu Start je v levém horním rohu okna aplikace.
 • Provádějte tahy: Klikněte na figurku, kterou chcete táhnout, a pak na cílové pole. Alternativa: metoda táhni&pusť.
 • Stav aplikace je zobrazen v levém dolním rohu okna.

Ovládání aplikace

Chess 2020 - Hlavní obrazovka
1a

Menu Start

 • Povýšit na plnou verzi...** - Zobrazí dialog Koupě plné verze. Tento dialog má tři tlačítka:
  • Koupit plnou verzi - Otevře webovou stránku, na které je uvedena cena licence a která umožňuje zakoupit licenční klíč online. Licenční klíč je ihned po zaplacení zobrazen uživateli a doručen na jeho emailovou adresu.
  • Aktivovat plnou verzi - Otevře okno, do kterého lze zadat zakoupený licenční klíč. Aplikace bude povýšena na plnou verzi, jakmile bude zadán platný licenční klíč.
  • Zpět do hry - Zavře dialog.
 • Odveta - Začne hru se stejným nastavením jako v minulé hře a vymění strany. Tato volba je k dispozici pouze na konci hry nebo pokud probíhá nějaká hra.
 • Nová hra proti počítači - Začne novou hru bez časového limitu se stejným nastavením jako při minulé hře (nebo s výchozím nastavením pokud ještě nebyla odehrána žádná hra).
 • Nová hra proti počítači, na čas* - Začne novou hru na čas se stejným nastavením jako při minulé hře na čas (nebo s výchozím nastavením pokud ještě nebyla odehrána žádná hra). Ve hrách na čas mají oba hráči svůj časový limit na celou hru a případně též časový bonus na každý tah.
 • Nová hra s vlastním nastavením...* - Otevře dialog Nová hra, který umožňuje zadání vlastních parametrů partie. Má tři sekce:
  • Nastavení stran - Tato sekce nabízí volbu mezi hrou jednoho hráče, dvou hráčů (na jednom počítači) a hrou počítače proti počítači.
  • Perspektiva - Volba barvy, která bude blíže uživateli (bude začínat na spodním okraji šachovnice/okna) a nastavuje, kdo bude tuto barvu ovládat (hráč nebo počítač).
  • Časomíra - Nastavuje, zda bude pro partii nastaven časový limit. Umožňuje nastavení limitu na celou hru a bonusu za tah.
 • Konec - Ukončí aplikaci.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.
**Zobrazuje se pouze ve verzi na vyzkoušení.

1b

Menu Soubor

 • Otevřít... - Načte hru ze souboru. Výběr souboru je realizován standardním dialogem operačního systému. Aplikace podporuje formát Portable Game Notation (PGN) a také Forsyth–Edwards Notation (FEN). Tyto formáty jsou kompatibilní s mnoha dalšími šachovými programy a hry v těchto formátech jsou běžně dostupné na Internetu. Aplikace umí otevírat PGN soubory obsahující více her. V takovém případě je zobrazen dialog Vyberte partii.
 • Uložit* - Uloží partii do souboru, který byl naposledy otevřen (pokud to nebyl soubor obsahující více partií) nebo zapsán.
 • Uložit jako...* - Umožňuje uživateli zvolit soubor, do kterého se má partie uložit. Do jednoho souboru bude vždy zapsána jedna partie. Pokud zvolený soubor již existuje, bude přepsán.
 • Načíst FEN ze schránky* - Nahraje pozici ze schránky Windows.
 • Uložit FEN do schránky* - Vloží FEN reprezentaci aktuální pozice do schránky Windows.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

1c

Menu Partie

 • Pohled bílého - Orientuje šachovnici tak, aby bylo pole a1 v levém dolním rohu.
 • Pohled černého - Orientuje šachovnici tak, aby bylo pole a1 v pravém horním rohu
 • Bílý* - Volí, kdo bude ovládat bílé kameny. Volba položky resetuje čas tahu.
 • Černý* - Volí, kdo bude ovládat černé kameny. Volba položky resetuje čas tahu.
 • Výměna stran* - Otočí šachovnici o 180 stupňů a hráči si vymění barvy.
 • Začátek - Vrátí hru do počátečního stavu. Poté je možné posouvat partii vpřed pomocí panelu Historie nebo tlačítkem Vpřed. Tato a následující položka menu jsou zobrazovány jen, obsahuje-li historie alespoň dvě položky.
 • Poslední tah - Posune partii na poslední zahraný tah.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

1d

Menu Úroveň

Úroveň se nastavuje zvlášť pro Počítač (tj. Váš herní oponent) a pro Poradce. Úroveň pro Počítač se používá pro umělou inteligenci, která začíná hru na horní části šachovnice. Poradce je umělá inteligence, která začíná hru na spodní části šachovnice a poskytuje funkci "Poradit tah" pro kteroukoli stranu, viz menu Poradce.

 • Náhodné tahy - nejnižší obtížnost, vybírá náhodné legální tahy.
 • ZačátečníkELO cca 500.
 • Nováček - ELO cca 700.
 • Rekreační hráč - ELO cca 900.
 • Hobby hráč* - ELO cca 1000.
 • Pokročilý* - ELO cca 1100.
 • Zkušený hráč* - ELO cca 1300.
 • Klubový hráč* - ELO cca 1500.
 • Hráč vyšší třídy* - ELO cca 1700.
 • Expert* - ELO cca 1900.
 • Vícemistr* - ELO cca 2100.
 • Mistr* - ELO cca 2300.
 • Velmistr* - nejvyšší obtížnost, ELO cca 2500.
 • Externí UCI engine...* - otevře dialog, který umožňuje konfiguraci externího engine. Lze nastavit hloubku a délku výpočtu.

 


*Úroveň dostupná pouze v plné verzi.

1e

Menu Poradce

 • Počet možných tahů - Ukáže počet legálních tahů pro aktuální pozici ve stavovém řádku.
 • Poradit tah* - Zahájí výpočet nejlepšího tahu pro aktuální pozici. Kvalita výsledku závisí na úrovni přiřazené Poradci, viz menu Úroveň. Jakmile je výpočet dokončen, výsledek je zobrazen ve stavovém řádku a graficky znázorněn na šachovnici. Tato položka je zobrazena jen, pokud může být proveden nějaký tah a pokud výpočet již neprobíhá. 

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

1f

Menu Zobrazení

 • Figurky - Vizuální styly.
 • Šachovnice - Vizuální styly.
 • Průhledné pozadí - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, okno aplikace má průhledné pozadí. V opačném případě je pozadí šedé, což může zlepšit čitelnost textu.
 • Mírné tempo hry - Pokud je tato možnost zaškrtnuta, umělá inteligence po každém tahu čeká asi vteřinu, než začne počítat další tah.
 • Animovat tahy - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, tahy jsou animovány.
 • Přehrávat zvuky - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, je hra ozvučena.
 • Zvýraznění posledního tahu - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, je zvýrazněno výchozí a cílové pole posledního tahu.
 • Zvýraznění zvolené figurky - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, je zvýrazněna figurka, kterou hráč vybere pro příští tah (kliknutím nebo dotykem).
 • Zvýraznění možných tahů - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, jsou zvýrazněny možné tahy vždy, když uživatel klikne na figurku.
 • Zvýraznění počítaného tahu - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, je zvýrazněn průběžně nejlepší tah během výpočtů. Tato funkce poskytuje grafické znázornění procesu výběru tahu.
 • Zobrazovat hlavní variantu* - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, pak se zobrazí Hlavní varianta.
 • Zobrazovat vyhozené figurky - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, pak se zobrazí Vyhozené figurky.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

1g

Menu Úpravy

 • Zahodit historii za vybraným tahem* - Vymaže z Historie všechny tahy, které následují za vybranou pozicí. Toto může být užitečné před uložením hry, pokud je žádoucí vynechat některé tahy na konci partie.
 • Člověk může táhnout místo počítače* - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, hráč může táhnout místo počítače, když je na řadě počítač. Toto může být užitečné, pokud chce uživatel vyzkoušet jinou pozici než jakou by vybral počítač.
 • Editační režim* - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, pak aplikace vstoupí do editačního režimu. V tomto režimu je možné kameny libovolně přesouvat po desce, ven ze šachovnice a zpět. Pro přesun kamenů ven ze šachovnice nebo zpět použijte panel Vyhozené figurky. Umístěním pěšců do první nebo osmé řady je povýšíte. Hra je pozastavena, ale je možné pozici analyzovat pomocí funkce Poradit tah.
 • Editovat od prázdné desky* - Vyprázdní šachovnici a zapne editační režim.
 • Editovat od základního rozestavení* - Provede základní rozestavení a zapne editační režim.
 • Číslo a strana příštího tahu...* - Otevře dialog, ve kterém lze nastavit číslo tahu a barvu, která je na tahu.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

1h

Menu Nápověda

 • Ovládání programu... - Otevře tuto stránku.
 • Pravidla hry... - Otevře stránku s pravidly šachu.
 • O programu... - Zobrazuje dialog s informacemi o autorských právech, verzi programu a umožňuje zobrazení licenčního ujednání (End User License Agreement, EULA).
2

2. Šachovnice

Tato část okna aplikace zobrazuje šachovou pozici a umožňuje hráči provádět tahy. Klikněte na kámen (figurku), kterou chcete táhnout a pak na pole, kam se má přemístit. Můžete také použít metodu táhni&pusť.

3

3. Historie

Tento panel zobrazuje historii tahů pro aktuální partii. Tahy jsou zapsány v algebraické šachové notaci. Historie se dá procházet, jednoduše klikněte na tah na seznamu a vybraná pozice se zobrazí na šachovnici. Vybranou pozici je možné hrát: jestliže je na tahu hráč, lze jednoduše provést tah obvyklým způsobem; jestliže je na tahu počítač, pak lze vyvolat pokračování hry pomocí tlačítka Pokračuj odsud. Procházení historie je možné i během výpočtů tahů, hra se vrátí do pozice, pro kterou se tah počítá, jakmile je výpočet hotov.  

4

4. Navigační tlačítka

 • Zpět - Návrat k předchozí pozici.
 • Vpřed - Posun k následující pozici.
 • Pokračuj odsud - Počítač bude pokračovat od aktuální pozice. Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, když je na tahu počítač a výpočet není spuštěn. 
5

5. Časomíra

Ve hrách bez časového limitu se zobrazuje doba, která uběhla od posledního tahu. Ve hrách na čas* ukazuje, kolik času hráčům zbývá.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

6

6. Hlavní varianta*

Tento panel zobrazuje očekávánou posloupnost následujících tahů. Délka sekvence záleží na zvoleném stupni obtížnosti. Tento panel lze zobrazit nebo schovat pomocí menu Zobrazení.

 


*Funkce je dostupná pouze v plné verzi.

7

7. Ohodnocení

Počítač zobrazuje ohodnocení aktuální pozice jako vedlejší produkt výpočtů tahů. Ohodnocení je v jednotkách centipěšců (1 pěšec = 100 bodů). Panel ukazuje ohodnocení tahů, které počítač zahrnul mezi vhodné kandidáty. Hodnoty mohou být použity k posouzení stavu hry. Kladná čísla ukazují výhodu bílého, záporná čísla znamenají výhodu černého.

8

8. Výpočet

Tato oblast ukazuje postup výpočtu a umožňuje jeho zastavení pomocí tlačítka Stop. Zastavený výpočet může být znovu spuštěn pomocí tlačítka Pokračuj odsud.  

9

9. Vyhozené figurky

Tento panel zobrazuje kameny, které byly během hry zajaty. Vyhozené figurky lze zobrazit nebo schovat pomocí menu Zobrazení.

10

10. Stavový řádek

Tato oblast zobrazuje stav aplikace.NAČÍTÁNÍ...