Pravidla anglické dámy

Základní informace

Anglická dáma (English draughts, American checkers) je desková hra pro dva hráče. Každý hráč má na začátku 12 kamenů jedné barvy - bílé nebo černé. Hru zahajuje hráč s černými kameny a pak se hráči pravidelně střídají. Hraje se na desce o rozměrech 8 krát 8 polí, přičemž počáteční rozestavení kamenů je pevně dáno:

Anglická dáma — Výchozí rozestavení

Stejně jako v případě kamenů, pole na šachovnici jsou světlá a tmavá, nicméně oba hráči během celé hry používají pouze tmavá pole. Pole v levém dolním rohu je tmavé, barvy dalších polí se pravidelně střídají ve vertikálním i horizontálním směru.

Pohyb kamenů

Každý tah znamená pohyb svého kamene úhlopříčně, a to buď posun na sousední prázdné pole, nebo skok přes sousední kámen protihráče na prázdné pole za ním. V druhém případě je soupeřův kámen odstraněn z desky. Skoky jsou povinné. Pokud má hráč možnost skoku, musí skok provést. Jestliže po skoku může tentýž kámen provést další skok, musí v tahu pokračovat a přeskočit další kámen. V jediném tahu je tedy možné zajmout několik kamenů protihráče. Hráč nemusí vybrat nejdelší sekvenci, ale musí to být sekvence kompletní, tedy na konci tahu nesmí mít hrající kámen možnost dalšího skoku.

Obyčejný kámen

Obyčejné kameny se pohybují pouze úhlopříčně vpřed, směrem k protihráčově konci desky. To platí jak pro posun kamenů na sousední pole, tak pro skoky. Jakmile kámen dojde na konec desky, promění se v dámu.

Dáma

Dáma se pohybuje stejně jako obyčejný kámen a navíc se může posouvat a skákat také zpět.

Zakončení hry

Vítězství

Vyhrává hráč, který druhého zablokuje. To provede zajetím kamenů protihráče nebo zamezením jejich pohybu.

Remíza

Výsledek hry je nerozhodný, pokud ani jeden z hráčů nemůže dosáhnout vítězství. Zejména v případech:

  • Tatáž pozice se třikrát opakuje.
  • Během 40 tahů nedojde k žádnému posunu obyčejného kamene ani k žádnému skoku.

Rozdíl oproti české dámě

Anglická dáma má stejná pravidla jako česká dáma až na tyto odlišnosti, které platí pro anglickou dámu:

  • Začíná černý.
  • Dáma může táhnout jen o jedno pole.
  • Hráč si smí vybrat mezi skokem dámou a skokem obyčejným kamenem.